درباره ما

درباره ما

همگی می‌دانیم که؛ بیشترین مصرف آب در سطح جهان در بخش کشاورزی می‌باشد، لذا می‌طلبد همگان نگاهی ویژه‌تر به نحوه‌ی بهره برداری از آبهای قابل استحصال داشته باشند. بکارگیری روشهای نوین آبیاری کمک بسیار شایانی در بهره وری مفیدتر از منابع آب داشته است، و این موضوع مسئولیت سنگین‌تری را برای تمام کسانی که به […]

ادامه مطلب